پیش نمایش پرستاشاپ 1.7

دموی پرستاشاپ 1.7

اطلاعات ورودی به مدیریت پیش نمایش پرستاشاپ فارسی

https://prestatools.ir/demo/admin-dev

demo@prestatools.ir

demodemo

در پیش نمایش امکان پیکربندی ماژول ها و تغییرات وجود ندارد

دقت شود قالب پیش فرض و رایگان برای آزمایش سیستم پرستاشاپ می باشد و برای راه اندازی فروشگاه نمی باشد

قالب های تجاری پرستاشاپ